Gelukkig zijn op het werk - Paul de Blot

Spiritualiteit, mystiek en zaken doen. Er wordt veel gesproken over de manier van zaken doen en de manier van werken in combinatie met de werknemer, de werkgever en de productiviteit. Feit is dat als mensen niet gelukkig zijn in hun werk dit niet gezond is voor het bedrijf en de werknemer. Geluk is niet iets wat echt af te dwingen valt, het is een vorm van zich wel of niet prettig voelen. Voelen werknemers zich niet prettig in een bepaalde werkomgeving dan wordt het tijd om in te grijpen. Er zijn verschillende boeken over geschreven, één van deze boeken is “Business Spiritualiteit” geschreven door Paul de Blot.

Gelukkig zijn op het werk

Het boek is een praktische handleiding en werkt vanuit het model: vakkundigheid, bezieling en teamverband. Het uitgangspunt is een natuurlijk leiderschap, een combinatie van zakelijk en menselijk. Het boek gaat uit van de behoefte of het verlangen van zingeving. Vanuit dit verlangen zijn we in staat tot samenwerking en uiteindelijk het nemen van rationele beslissingen. Maar samenwerking is niet vast te leggen, niet af te dwingen, het is een spontaan proces of het proces ontbreekt. Het boek gaat uit van drie spirituele krachten: doen, waarden en zijn. Het niveau van doen is praktisch handelen, de waarden is het innerlijke voelen en het zijn is het denken of de zingeving. Samengevat: kennis en bezieling is een goede samenwerking en maakt dat mensen zich gelukkig zijn op het werk. Geen mens (werknemer) is zonder deze behoeften aldus Blot.

Het boek Business Spiritualiteit is een praktische handleiding voor natuurlijk leiderschap binnen het bedrijf en een goede eerste kennismaking met het onderwerp en het model.

Paul de Blot

Paul de Blot studeerde filosofie, theologie, fysica, psychologie, spiritualiteit, bedrijfskunde en Indonesische staatsleer. Hij promoveerde op de thesis: “Vernieuwing van organisaties in een chaotische omgeving door vernieuwing van de mens.”

Mystiek van het zakendoen

Paul de Blot schreef ook: “De mystiek van het zakendoen”. Dit tweede boek is niet als praktische handleiding geschreven maar meer vanuit een persoonlijke ervaring van de oprichter van een Visa Card maatschappij. Deze oprichter stelt zich zelf in het boek drie vragen: waarom krijgen onze bedrijven geen fundamentele vernieuwing van de grond? Waarom komen werknemers steeds meer in conflict met hun werkomgeving? En waarom houdt de maatschappij steeds minder rekening met het ecologische milieu? De antwoorden liggen in het ontbreken van een totaalvisie, er wordt nog steeds veels te veel gewerkt vanuit deeloplossingen in de maatschappij. Het boek staat duidelijk voor een bredere visie dan de tunnelvisie die het meest gangbaar lijkt.

Ignatius van Loyola

De nieuwe totaalvisie in het boek is geïnspireerd op Ignatius van Loyola. Ignatius was de zoon van een rijke edelman en ging feestend door het leven totdat in het leger een kanonskogel hem verwondde. Tijdens zijn ziekbed ontdekte hij zijn ziel of zingeving. Na zijn ziekbed ging hij op pelgrimsreis en richtte Sociëteit van Jezus of de Jezuïeten op. In Loyola (Azpeitia), Spanje, is een bedevaartsoord gewijd aan Ignatius. Wereldwijd zijn er nog Jezuïeten instellingen, ze worden gezien als instellingen met een kritisch intellectuele visie. Azpetia ligt op korte afstand van het mooie San Sebastian.

Conclusie

Het tweede boek, mystiek van het zakendoen, van Paul de Blot is wat toegankelijker om te lezen, het eerste boek is meer een werkmodel maar beide boeken zijn nuttig om een betere omgeving voor gelukkig te zijn op het werk te creëren.

81

5 Reacties

Candice

Thursday, February 21, 2019 Reply

Een gelukkige werksfeer hoeft niet, wel een werksfeer waar iedereen zich in thuis kan voelen. Het teamverband en de transparantie, het geen bijna onmogelijke opgave maken voor mensen van de werkvloer om met de top van het bedrijf te praten (dat is in heel veel bedrijven een probleem), omdat de top zich boven de werkvloer verheven voelt en mede daardoor voelen gewone kantoormensjes zich ook al snel meer dan iemand op de vloer en dat veroorzaakt minder plezier in het werk, meer ziekteverzuim, meer conflicten en dus een ongelukkige werksfeer. Een bedrijf draai je samen met zijn allen en elke schakel is even belangrijk. Van de schoonmaker tot de directie hebben ze elkaar nodig. Goed artikel van je.

Yneke

Thursday, February 21, 2019 Reply

Mooie recensie. Lijkt me een interessant boek. (en)

Candice

Thursday, February 21, 2019 Reply

Op die manier werkte ik al jaren terug. Maar dat kan niet in hele grote bedrijven, veel te veel mensen.

Rabbit-green

Thursday, February 21, 2019 Reply

Men probeert nu in veel bedrijven het human resource management door te voeren zodat de top meer luistert naar mensen op de werkvloer. Het is echter moeilijk om een omslag van de bedrijfscultuur te bewerkstelligen zodat alles toch bij het oude blijft. heb ik al enkele keren meegemaakt.

Saida

Thursday, February 21, 2019 Reply

Belangrijk ook is dat iedere werknemer beseft dat geluk een werkwoord is. Als iedereen zijn emotionele en relationele verantwoordelijkheid neemt op de werkvloer dan zal de werksfeer zeker verbeteren. Peace at work ;) Interessante artikel, Vita.