Wat is een goed voorleesboek?

                f0fd0df50ea2aa9a392cede2a8df390f_medium.

Veel ouders plezieren hun kleine schatten graag met een verhaaltje voor het slapen gaan. Maar waar kun je het best rekening mee houden bij het kiezen van een boek of verhaal? Wat is leuk, spannend, boeiend, voor onze kleinsten. Hier vind je enkele tips.

Wat wekt de interesse van je kind?

Het is heel belangrijk om goed te weten waar je kind over het algemeen interesse in heeft of waar het op dit moment speciaal interesse in heeft. Bij jongere kinderen kan je dit te weten komen door hen tijdens hun spel te observeren. Ook hun voorkeur voor bepaalde televisieprogramma’s kan een tip geven over de interesse van je kind. Op die manier kun je een boek uitkiezen dat dicht aanleunt bij de interesses van je kind. Jongere kinderen zijn meestal geïnteresseerd in de dingen waar ze dagelijks mee in contact komen bv gaan winkelen, auto’s, … of in speciale gebeurtenissen die op dat moment in hun leventje plaats hebben bv een baby, … Oudere kinderen rond de leeftijd van 5 – 6 jaar kunnen vaak al het onderscheid maken tussen fantasie en werkelijkheid. Voor hen kan zeker al naar een fantasieverhaal gegrepen worden bv over prinsen, prinsessen, ridders, draken, …

 

Is het thema herkenbaar voor je kind?

Het is heel belangrijk dat het kind zich in het thema van het boek herkent. Een thema dat voor het kind herkenbaar is, zal ook boeien. Het kind kan zich de situatie veel beter voorstellen en zich op die manier ook veel beter inleven in het verhaal en in het hoofdpersonage. Het kind zal als het ware het verhaal mee beleven met het hoofdpersonage. Kies bv geen verhaal over de bergen als een kind nog nooit over de bergen heeft gehoord of bergen heeft gezien. De aandacht van het kind zal afdwalen omdat het zich niet in de situatie kan verplaatsen. Een herkenbaar thema is zowel voor de jongste als voor de oudste kinderen heel belangrijk. Natuurlijk kan je zeggen dat fantasieverhalen over bv prinsessen niet herkenbaar is voor kinderen, maar kinderen die de leeftijd van 5 – 6 jaar hebben, kwamen meestal wel al eens in contact met deze fantasiefiguren; hetzij in de klas, hetzij op TV. Een herkenbaar thema zal je kind meesleuren in het verhaal.

 

Wekken de illustraties nieuwsgierigheid op bij je kind?

Het is belangrijk om te kiezen voor een prentenboek waarbij de illustraties nieuwsgierigheid opwekken bij je kind. Dit is bij ieder kind verschillend. Probeer uit te zoeken welk soort illustraties jouw kind leuk vind. Dit kunnen heel eenvoudige illustraties zijn waarbij al het nodige weer gegeven is, zonder in detail te treden. Meestal zijn dit ook grote illustraties. Vooral jongere kinderen zullen zich aangesproken voelen door dit soort illustraties. Voor de oudere kinderen kunnen meer gedetailleerde illustraties nieuwsgierigheid opwekken. Het ontdekken van de verschillende details kan heel spannend en verrassend zijn. Meestal zijn dit illustraties die met fijne lijnen zijn weer gegeven. Samen met je kind kun je de illustraties bekijken en bespreken. Illustraties die nieuwsgierigheid opwekken verhogen de betrokkenheid van je kind tijdens het voorlezen.

 

Kan het verhaal je kind boeien?

Het verhaal moet voor je kind boeiend zijn, anders verlies je zijn aandacht en gaat jouw inspanning om voor te lezen verloren. Lees het verhaal vooraf even door. Is het niet te lang of te kort voor je kind? Voor de kleinsten mag het verhaal niet te lang zijn, want zij kunnen zich nog niet zolang de aandacht houden. Hoe ouder het kind wordt, hoe meer tekst het verhaal kan bevatten. Soms kan het ook zijn dat oudere kinderen nog niet echt lang de aandacht kunnen houden. Als ouder ken je je kind het best. Kies een verhaal dat qua inhoud en qua lengte jouw kind kan boeien. Houd rekening met de mogelijkheden van je kind.

 57dcf05506ff4841881aa76bb6f6de44_medium.

 

Is de woordkeuze in het boek niet te gemakkelijk of te moeilijk voor je kind?

Het is belangrijk om een verhaal te kiezen waarin de woordkeuze aansluit bij de kennis van jouw kind. De verwoording in het boek mag niet te gemakkelijk of te moeilijk zijn. Anders raak je de betrokkenheid van je kind bij het verhaal kwijt. Een verhaal heeft ook een belangrijke taak op het vlak van taalverrijking. Enkele nieuwe woorden die betrekking hebben op het thema dat in het verhaal behandeld wordt, misstaan zeker niet. Zo wordt de woordenschat van jouw spruit beetje bij beetje uitgebreid. We breiden dagelijks levenslang onze woordenschat uit. Het is dan ook heel belangrijk om daar aandacht voor te hebben bij het kiezen van een goed verhaal. Sluit de woordenschat aan bij wat jouw kind al kan en brengt het enkele nieuwe woorden aan, dan zit je goed. Wanneer er teveel nieuwe woorden in het verhaal voorkomen, kan het kind die niet meer begrijpen uit de context en verliest het zijn aandacht voor het verhaal. Wanneer er geen nieuwe woordenschat wordt aangebracht, wordt de taalontwikkeling van je kind niet gestimuleerd.

 599de3c6ae3d75d0d1cd4c1205baa5b8_medium.

 

Is het boek qua materialen aangepast aan de leeftijd van je kind?

Het is belangrijk dat het materiaal waaruit het boek vervaardigd is, aangepast is aan de leeftijd en de mogelijkheden van je kind. Voor de jongste kinderen zijn kartonversies heel goed. Op die manier kunnen de kinderen zelf ook het verhaal ‘lezen’ zonder het te beschadigen of te scheuren. Voor oudere kinderen zijn de gewone prentenboeken heel geschikt. Het is vooral belangrijk om naar de mogelijkheden van je eigen kind te kijken wanneer je een boek voor hem of haar kiest.

 

Wanneer je een boek wil kiezen voor je kind is het aangeraden om samen met je kind op zoek te gaan naar boeken die het kind boeien. Dit kan in een boekhandel zijn, maar evengoed in de bibliotheek of op het internet. Op de meeste boekhandelsites kan je prentenboeken inkijken. Op die manier kan je samen met je kind een keuze maken. En wanneer je deze tips in gedachten houdt, kan je niet missen.

Veel leesplezier!

42